JEDYNA W EUROPIE INSTALACJA EKOLOGICZNA DO UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU

KAŻDY Z NAS POWINIEN DBAĆ O ŚRODOWISKO I ZADBAĆ O NASTĘPNE POKOLENIA

Tylko wyspecjalizowane grupy odpowiednio zabezpieczą i przewiozą na składowisko odpady azbestowe

ŻYJ ZGODNIE Z NATURĄ ODDYCHAJ ŚWIEŻYM POWIETRZEM

Od nas samych zależy czym oddychamy i jak dbamy o środowisko które nas otacza
KIM JESTEśMY I CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Roboty remontowe związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, transport oraz składowanie azbestu są pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów z dziedziny BHP. Wszystkie prace wykonujemy z zachowaniem obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych, ochrony środowiska. Nasza firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą i specjalistycznym sprzętem zapewniając najwyższą jakość oferowanych usług. Po odbiorze odpadów przekazujemy właścicielowi obiektu , z którego zdemontowano wyroby azbestowe kompletną dokumentację ich obiegu i utylizacji oraz przejmujemy odpowiedzialność za dalsze postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

UTYLIZACJA AZBESTU - PROCEDURA:

  •  materiały zawierające azbest przewożone są na składowisko przez upoważnioną do tego firmę,
  •  przewoźnik dostarczający materiał przedstawia dyspozytorowi lub kierownikowi dokument przewozowy oraz kartę przekazania azbestu, które muszą zostać potwierdzone,
  •  rozładunek ze środków transportu odbywa się za pomocą wózka widłowego na płycie rozładowczej zlokalizowanej na dnie niecki,
  •  proces rozładowczy musi zostać przeprowadzony starannie tak aby nie uszkodzić przesłon izolacyjnych,
  •  zapakowany azbest układa się warstwowo, każda warstwa przykryta jest przesypką technologiczną o grubości 25 cm.
Składowisko azbestu funkcjonuje w Kraśniku już od 2005 roku.


Działamy na podstawie pozwolenia zintegrowanego w  zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami prawa.Unieszkodliwianie azbestu

 

Największe w Polsce składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz jedyna w Europie instalacja ekologiczna, na której unieszkodliwianie azbestu odbywa się równocześnie z rewitalizacją środowiska.

 

Czytaj więcej

neutralization mapOFERTA UTYLIZACJI AZBESTU

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę usług w zakresie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.


SKŁADOWANIE


azbestu i wyrobów zawierających azbest*

TRANSPORT


wyrobów azbestowych**Na składowisko azbestu przyjmujemy następujące odpady: materiały konstrukcyjne zawierające azbest - kod odpadu 170601, materiały budowlane zawierające azbest - kod odpadu 170605
Gwarantujemy korzystne warunki cenowe, usługę wysokiej jakości oraz długotrwałą współpracę!
Prawo

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach
(tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 779)

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz.U. z 2021 roku poz. 1973)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów
(Dz.U. z 2013 roku poz. 523)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. z 2020 roku poz. 10)

Czym jest azbest?

 

Azbest – określenie pewnych grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1. Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej i międzybłoniaka opłucnej.

 

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie (>5 μm), lecz cienkie (do 0,01 μm) – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory. Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900-1910. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka. W całej Europie rocznie 400-600 osób zapada na różne choroby wywołane przez azbest (rak oskrzeli, rak płuc, międzybłoniak, pylica azbestowa)[2]. U osób stykających się z azbestem rak płuc został uznany za chorobę zawodową.

 

Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cemetowych. W roku 1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest
SKONTAKTUJ SIĘ

SIEDZIBA FIRMY:

EKO-AZBEST Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik

 

KRS: 0000360971 | NIP: 7151919590 | REGON: 060645285

 

BDO: 000005327

 

LOKALIZACJA SKŁADOWISKA:

Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200, Kraśnik

Dobrów 8, 28-142 Tuczęp

 

Kontakt