ŻYJ ZGODNIE Z NATURĄ ODDYCHAJ ŚWIEŻYM POWIETRZEM

Od nas samych zależy czym oddychamy i jak dbamy o środowisko które nas otacza

NA WŁASNE ŻYCZENIE WDYCHASZ SZKODLIWY PYŁ

Pamiętaj tylko wyspecjalizowane grupy który posiadają odpowiednie przeszkolenie BHP mogą zdemontować i przewieść odpady azbestowe

KAŻDY Z NAS POWINIEN DBAĆ O ŚRODOWISKO I ZADBAĆ O NASTĘPNE POKOLENIA

Tylko wyspecjalizowane grupy odpowiednio zabezpieczą i przewiozą na składowisko odpady azbestowe

POLSKA JEST PIĘKNA I ZIELONA SZCZEGÓLNIE WIOSNĄ I LATEM

Zadbajmy razem żeby nadal tak było .......
KIM JESTEśMY I CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Roboty remontowe związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, transport oraz składowanie azbestu są pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów z dziedziny BHP. Wszystkie prace wykonujemy z zachowaniem obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych, ochrony środowiska. Nasza firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą i specjalistycznym sprzętem zapewniając najwyższą jakość oferowanych usług. Po odbiorze odpadów przekazujemy właścicielowi obiektu , z którego zdemontowano wyroby azbestowe kompletną dokumentację ich obiegu i utylizacji oraz przejmujemy odpowiedzialność za dalsze postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
 

UTYLIZACJA AZBESTU - PROCEDURA:

  •  materiały zawierające azbest przewożone są na składowisko przez upoważnioną do tego firmę,
  •  przewoźnik dostarczający materiał przedstawia dyspozytorowi lub kierownikowi dokument przewozowy oraz kartę przekazania azbestu, które muszą zostać potwierdzone,
  •  rozładunek ze środków transportu odbywa się za pomocą wózka widłowego na płycie rozładowczej zlokalizowanej na dnie niecki,
  •  proces rozładowczy musi zostać przeprowadzony starannie tak aby nie uszkodzić przesłon izolacyjnych,
  •  zapakowany azbest układa się warstwowo, każda warstwa przykryta jest przesypką technologiczną o grubości 25 cm.
Składowisko azbestu funkcjonuje w Kraśniku już od 2005 roku.


Działamy na podstawie pozwolenia zintegrowanego w  zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami prawa.


OFERTA UTYLIZACJI AZBESTU

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę usług w zakresie bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.


SKŁADOWANIE


azbestu i wyrobów zawierających azbest*

TRANSPORT


wyrobów azbestowych**Na składowisko azbestu przyjmujemy następujące odpady: materiały konstrukcyjne zawierające azbest - kod odpadu 170601, materiały budowlane zawierające azbest - kod odpadu 170605
Gwarantujemy korzystne warunki cenowe, usługę wysokiej jakości oraz długotrwałą współpracę!
PRAWO

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach
(tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1987)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 672)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów
(Dz.U. z 2013 roku poz. 523)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. z 2014 roku poz. 1923)

CZYM JEST AZBEST?

Azbest – określenie pewnych grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1. Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej i międzybłoniaka opłucnej.

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie (>5 μm), lecz cienkie (do 0,01 μm) – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory. Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900-1910. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka. W całej Europie rocznie 400-600 osób zapada na różne choroby wywołane przez azbest (rak oskrzeli, rak płuc, międzybłoniak, pylica azbestowa)[2]. U osób stykających się z azbestem rak płuc został uznany za chorobę zawodową.

Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cemetowych. W roku 1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest
 SKONTAKTUJ SIĘ

SIEDZIBA FIRMY:
EKO-AZBEST Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik

KRS: 0000360971 | NIP: 7151919590 | REGON: 060645285
BDO: 000005327

Miejsce prowadzenia działalności:
0002/000005327 – Składowisko odpadów zawierających azbest

LOKALIZACJA SKŁADOWISKA:
Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200, Kraśnik
Adres e-mail: odpady@ekoazbest.pl

 

OSOBY DO KONTAKTU:
Kierownik ds. Azbestu:
Krzysztof Zawadzki, tel.: 722 110 870
Dyrektor ds. Gospodarki Odpadami: Tomasz Milczek, tel.: 603 172 750
Specjalista ds. Ochrony Środowiska: Marcin Rubaj, tel.: 609 120 350
Księgowość: Marzena Orzeł, tel.: 723 801 302